Stavební firma Stavitelství Řehoř, s. r. o., sídlící v Černošicích (Středočeský kraj) se dlouhodobě specializuje na výstavbu inženýrských sítí, zejména vodovodů a kanalizací a s tím související výstavbu dalších vodohospodářských staveb (vodojemy, čistírny odpadních vod, úpravny vod) a úpravu vodních toků. Dále se chceme ucházet o stavby, související s modernizací železničních koridorů. Pro tyto práce disponujeme vlastním kvalitním strojovým parkem a dopravní technikou. Naším standardem je vyhovět vysokým nárokům investorů a vždy dodržet odpovídající kvalitu díla.

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

  • vodovody
  • kanalizace
  • plynovody
  • závlahové a hasicí systémy

POZEMNÍ STAVBY

  • rodinné domy a bytové celky
  • dostavby a rekonstrukce